011 33 47 860
063 111 97 57

Lokring Auto klime

auto klima


auto klima

Servis za auto klime

Klima uređaj kontroliše temperaturu u kabini automobila. Osim temperature, smanjuje i vlažnost vazduha. Može se koristiti i za brže odmagljivanje stakala u autu tokom hladnog vremena, jer isušuje vazduh. Da bi ste umeli da pravilno da koristite auto klimu i da izbegnete pojavu neprijatnih mirisa, bilo bi dobro da se upoznate sa principom na kom radi klima uređaj u automobilu.

Klima uređaji u automobilima su nekada koristili gas koji je poznat pod imenom Freon R-12, ali je danas u upotrebi gas sa oznakom Freon R-134a. zbog štetnosti freona po ozonski omotač zemlje čak se i uređaji u starijim automobilima danas pune novijim, bezbednijim gasom.

Postoje dve vrste upravljanja klima uređajima: manuelno i automatsko.

Manuelno upravljanje podrazumeva da korisnik upravlja sistemom. On bira nivo komfora koji želi da postigne i podešava sistem da bi došao do tog nivoa.

Automatsko upravljanje podrazumeva da radom klima uređaja upravlja računar. On u obzir uzima različite parametre, kao što su spoljna i unutrašnja temperatura...

Klima uređaji su zatvoreni sistemi, koji imaju dve strane: stranu visokog pritiska i stranu niskog pritiska. Stranu visokog pritiska čine kompresor, hladnjak (kondenzator), isušivač vlage i cevi između njih. Stranu niskog pritiska čine ekspanzioni ventil, isparivač i cevi između njih. Najvažniji delovi sistema klima uređaja u automobilu su:

1. kompresor,
2. ekspanzioni ventil
3. hladnjak (kondenzator),
4. ventil, isparivač
5. strana visokog pritiska
6. strana niskog pritiska

Kompresor auto klime

Kompresor povećava pritisak gasa koji dolazi sa isparivača. Pogoni ga motor automobila, preko radilice, kaiša i elektromagnetnog kvačila. Kaiš pokreće pumpu, ona povećava pritisak gasu i izbacuje ga prema hladnjaku. Kompresor može da sabija gas, ne i tečnost. Pojava kada se pomešaju tečnost i gas u kompresoru naziva se hidroudar i po pravilu je kobna po kompresor. Kada se skida kompresor,obavezno treba zameniti sve skinute kaiševe.

Hladnjak – kondenzator klime

Hladnjak (kondenzator) klime je postavljen iza kompresora u sistemu klima uređaja. Smešten je pored ili ispred hladnjaka rashladne tečnosti za motor automobila. Gas prima toplotu od vazduha iz auta, a odaje toplotu spoljašnjem vazduhu preko kondenzatora. Osim toga, gas se greje sabijanjem. Dakle, namena kondenzatora je da ohladi gas. Kada se ohladi, gas postaje tečan i ostaje pod visokim pritiskom.

Isušivač vlage

Isušivač vlage je rezervoar napunjen granulama koje upijaju vlagu. Kada izađe iz hladnjaka, gas prolazi kroz isušivač vlage. On apsorbuje vodu koja je, eventualno, ušla u sistem. Odvođenje vlage iz sistema klima uređaja je bitno zbog toga što bi ta vlaga mogla da se kodenzuje i stvori kristale leda, koji bi eventualno mogli da oštete klima uređaj.

Ekspanzioni ventil

U ovom delu sistem prelazi u stanje niskog pritiska. Ako biste ga dodirnuli, mogli biste da osetite kako se na tom mestu sistem hladi. Ekspanzioni ventil (Thermal Expansion Valve, TXV) služi za pretvaranje tečnosti koja je pod visokim pritiskom u dvokomponentni fluid, tj. mešavinu gasa i tečnosti. Ventil podešava potreban pritisak tečnosti da bi sistem funkcionisao glatko. Kada mu se smanji pritisak, rashladni fluid može, dalje, ući u isparivač. Postoje dva tipa ekspanzionih ventila, termostatski i sa podešenim otvaranjem, ali sistem funkcionisanja i namena su isti. Kod sistema koji koriste ekspanzioni ventil sa podešenim otvaranjem, postoji “akumulator” umesto isušivača vlage. On se nalazi između isparivača i kompresora. Kod ovog sistema dešava se da u isparivač uđe previše tečnosti, koja ne može da ispari. S obzirom na to da kompresor sabija samo gas, a ne i tečnost, višak tečnosti se mora ovde odstraniti.

Isparivač

Isparivač se nalazi u kabini automobila. Izgleda slično hladnjaku, ali mu je namena da prima toplotu vazduha u kabini, a ne da je odaje. Rashladni fluid ulazi u isparivač kao mešavina gasa i tečnosti na niskom pritisku. U idealnom slučaju, nalazi se na 0°C (zato je potrebno odstraniti vlagu). Ovaj fluid ne ledi na ovoj temperaturi, ali ima vrlo nisku tačku ključanja. R-134a isparava na račun toplote preuzete od vazduha iz kabine. Ventilator kabine usisava topao vazduh iz kabine, koji prelazi preko isparivača, i ohlađen se vraća u kabinu vozila. R-134a u gasovitom stanju, ulazi u kompresor, gde mu se povećava pritisak i ciklus počinje iznova. Isparivač, takođe, smanjuje vlažnost vazduha u kabini. Voda iz vazduha se kondenzuje na isparivaču. Ta vlaga se odvodi iz kabine posebnim crevom, tako da je normalna pojava da uočite baricu ispod auta kada radi klima uređaj, a auto stoji u mestu.

Auto klima je veoma složen sistem. Sadrži značajno više komponenti nego što je ovde prikazano. Opisane komponente su najvažnije i dobro opisuju proces rada auto klime.
Za više informacija o servisu auto klima delovima za auto klime mozete da nas kontaktirate

Cenovnik mehanike

Cenovnik za popravku auto klime

Želite da stupite sa nama u kontakt? Napišite nam mail

Preuzmite katelog u PDF formatu

Najnovije vesti

http://auto-klime.co.rs/files/vest.jpg

ZAŠTO AUTO KLIMA NE RADI DOBRO

23.02.2016.

Iskustva majstora govore da se sa prvim povećanjima temperature povećava i broj vozača koji im se javljaju sa raznim problemima ......

opširnije
http://auto-klime.co.rs/files/vest.jpg

Popravka kvarova auto klime

23.02.2016.

Neke od kvarova komponenata auto klime vozači mogu i sami otkriti. Sledeća tabela će Vam pomoći u detekciji kvarova auto ......

opširnije
http://auto-klime.co.rs/files/vest.jpg

Redovan servis auto klime

03.02.2016.

SERVIS ZA AUTO KLIME LOKRING Redovan servis auto klime obuhvata sledeće: • Zamena freona i ulja, vakumiranje sistema, • Dezinfekcija sistema (čišćenje ......

opširnije

Gde se nalazimo?