011 33 47 860
063 111 97 57ALAT ZA KOMPRESOR

ŠIFRA

9500385

MODEL

NAZIV PROIZVODA

ALAT ZA KOMPRESOR

TIP VOZILA

OPIS

Za izgranju kvacila kompresora auto klime za modele G.M.A6/A5/DA6.