011 33 47 860
063 111 97 57MANOMETRAR ZA FRIGOMEHANIKU

ŠIFRA

1400698

MODEL

MH-02

NAZIV PROIZVODA

MANOMETRAR ZA FRIGOMEHANIKU

TIP VOZILA

Za freon R134a/R22/R404RA/R407C

OPIS

Manometar za merenje visokog pritiska freona do 35 bar.Za freone R407C/R404A/R134a/R22.