011 33 47 860
063 111 97 57

Akcije

Priprema za tehnički pregled

Šta je tehnički pregled vozila ?

Tehnički pregled vozila je od opšteg interesa, a obvezan je radi provere tehničke ispravnosti svih motornih i priključnih vozila.

Ako želite pripremiti svoje vozilo za tehnički pregled ili jednostavno biti sigurni u tehničku ispravnost Vašeg vozila zbog Tehničkog pregleda ili prestojećeg dužeg puta u našem servisnom centru možete proveriti sve bitne funkcije Vašeg vozila. Sugerisati zamjenu oštećenih, dotrajalih ili neispravnih delova.

Sama priprema vozila za tehnički pregled uključuje provjeru sljedećih funkcija:

- Kontrola prednjih i zadnjih kočnica

- Kontrola prednjeg i zadnjeg vešanja

- Kontrola i podešavanje visine svetala

- Kontrola kvaliteta ulja u kočnicama

- Kontrola Eko-testa

- Kontrola vešanja

- Kontrola svetlosne signalizacije